Besöka NCM? Vänligen kontakta Rose-Marie Wikström på 031-786 2206 innan du besöker oss!

Nya sidor

Aktuellt

Fler aktuellt …

Tidskriftsnytt

De senaste numren av tidskrifterna innehåller bl a

Nämnaren

  • Fina små kvadrater
  • Keltiska knutar
  • Utredning av dyskalkyli
  • Matematikordens ursprung
  • Programmering i skolmatematiken?

NOMAD

  • Learning to teach mathematics in preschool through theory-driven interventions
  • Tasks, tools, and mediated actions – promoting collective theoretical work on algebraic expressions
  • Opportunities to learn ambitious mathematics teaching from co-planning instruction

Litteratur
 

Nu kan du beställa

Algebra i grundskolan

Boken vänder sig till dig som undervisar, eller som kommer att undervisa, i matematik i grundskolan.

Beställ den här!

Förstå och använda tal

Nu kan du beställa nya Förstå och använda tal i vår webbshop.

Detta är en reviderad upplaga av bästsäljaren från 2008 av Alistair McIntosh.

Månadens problem

Månadens problem erbjuder problem i tre olika svårighetsgrader för att utmana alla elever i grund- och gymnasieskolan.

Läs mer och hämta problemen här »»».

Seminarium
 

Seminarier våren 2022

De sker på distans via Zoom

Program

Torsdag 27 januari
Linda Marie Ahl – En modell för individualiserad matematikundervisning för vuxna

Torsdag 10 mars
Ulrica Ryan – Flerspråkighet i matematikklassrummet

Torsdag 28 april
Marie Utterberg Modén – Att undervisa matematik med digitala läromedel

Torsdag 19 maj
Lars Madej – X – men sen då? Algebrans stora idéer med fokus på tidig algebra i Sverige

Läs mer och anmäl dig här »»»

Läroboks-utställning
 

Välkommen att besöka vår läroboksutställning!

I läroboksutställningen samlas alla svenska, nu aktuella matematik-läroböcker.

Kontakta Anette Fröberg för mer information.

Litteratur-förslag
 

Intensivundervisning i matematik ges som komplement till den ordinarie undervisningen för att både hantera och förebygga matematiksvårigheter.

Läs mer och beställ …


 

Styrning och ledning Matematik

Projektet Styrning och ledning matematik har som mål att förbättra matematik-undervisningen och matematikkunskaperna i Sverige.

Satsningen fokuserar på de tidigare årskurserna f-3.

Läs mer [skr.se].

NCM:s och Nämnarens webbplats