På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Alla Aktuellt

Tips! Använd din webbläsares inbyggda sökfunktion (ctrl-f eller kommando-f) och sök på ditt/dina nyckelord.

Aktuellt sorterade i fallande datumordning

 • 160 miljoner kronor till matematikforskning 2014-03-27
  För att Sverige återigen skall kunna bli en av de ledande nationerna inom matematikforskning satsar Knut och Alice Wallenbergs stiftelse i samarbete med Kungl. vetenskapsakademien 160 miljoner kronor på matematikforskning. »»» Läs vidare
 • Abel-priset 2014 till rysk matematiker 2014-03-26
  Den norska vetenskapsakademin har beslutat tilldela 2014 års Abel-pris till den ryske matematikern Yakov G. Sinai. Sinai har varit verksam vid Princeton-universitetet i USA och vid Landau-institutet för teoretisk fysik vid den ryska vetenskapsakademin och får priset för «sitt väsentliga bidrag till dynamiska system, ergod-teori och matematisk fysik». »»» Läs vidare
 • Förskollärare om testning och datainsamling 2014-03-25
  I Washington Post skriver en förskollärare om hur systemet med testning och datainsamling nu har blivit en så stor del av arbetet med barnen att hon slutar. When I first began teaching more than 25 years ago, hands-on exploration, investigation, joy and love of learning characterized the early childhood classroom. I’d describe our current period ...
 • Alliansen: Tidigare betyg och digitala externt rättade prov 2014-03-25
  I en debatt artikel i DN idag presenterar alliansen nya förslag för skolan. Samma förslag presenteras också av Jan Björklund på en pressträff. Alliansen vill införa betyg från årskurs fyra och göra de nationella proven digitala och externt rättade. De vill också införa ett nytt mål för årskurs ett, nämligen att alla barn skall kunna ...
 • Professor: Borg saknar stöd i forskning 2014-03-21
  På Affärsvärldens bank & finans-seminarium uttalade sig finansminister Anders Borg om svensk matematikundervisning som karakteriserad av ”grupporienterad ”flumpedagogik” . Johan Lithner, professor i matematikdidaktik vid Umeå universitet tillbakavisar Borgs bild av hur matematikklassrum i Sverige ser ut. ”Det finns ingen forskning som stödjer Anders Borgs uttalanden om svensk matematikundervisning. Han beskriver någonting i skolan som inte ...
 • Anders Borg sågar svensk matematikundervisning 2014-03-21
  Finansminister Anders Borg (m) var kritisk mot svensk matematikutbildning när kan pratade på Affärsvärldens bank & finans-seminarium. ”Förmodligen har vi en osedvanligt dålig pedagogik, därför att vi har gjort mer av grupporienterad ”flumpedagogik”, helt enkelt.” Enligt finansministern beror de försämrade matematikkunskaperna i Sverige på att vi har ägnat för lite tid åt att räkna i skolan. Det ...
 • Stora utmaningar för högre matematikutbildning 2014-03-21
  Fredag 21 mars disputerar Olov Viirman på sin avhandling ”The function concept and university mathematics teaching”. Där har han analyserat hur universitetslärare i kurser i matematisk analys bedriver sin undervisning. På ytan ser undervisningen likartad ut – läraren skriver på tavlan medan hen berättar något. Ett viktigt resultat i avhandlingen är dock att om man ...
 • Känguru-dagen 2014 2014-03-19
  Idag, den 20 mars, dvs den traditionsenliga tredje torsdagen i mars, deltar miljontals elever över hela världen i den internationella Kängurutävlingen. Förra året deltog uppskattningsvis 6 miljoner elever från ca 50 länder. I Sverige var antalet deltagare någonstans mellan 150-200 000. De yngsta går i förskoleklass och de äldsta slutar snart gymnasiet. »»» Läs mer om ...
 • Matematikskräck delvis genetiskt 2014-03-19
  Forskare i Ohio i USA har med hjälp av tvillingstudier funnit att matematikångest delvis relaterar till genetiska faktorer. Omkring 40 % av variationen i matematikångest förklaras av personens gener, resten av olika omvärldsfaktorer. »»» Who’s afraid of math? Study finds some genetic factors
 • Mikael Passares stipendium 2014-03-18
  Mikael Passare (1959–2011) var professor i matematik vid Stockholms universitet. Han hade ett stort intresse för matematikundervisning på alla nivåer och var den som tog initiativ till Kängurutävlingen i Sverige. Mikael Passares minnesfond har instiftat ett stipendium för att uppmärksamma elevers matematik­prestationer. I samband med Kängurutävlingen kommer en elev i varje tävlingsklass (Ecolier, Benjamin, Cadet ...
 • Nytt nummer av NOMAD, Nordisk MatematikkDidaktikk 2014-03-17
  Nu har ett nytt nummer av NOMAD, Nordisk MatematikkDidaktikk, kommit från tryckeriet. NOMAD nr 1, 2014 innehåller 3 artiklar, samt senaste nytt om nordisk matematikdidaktik. Indrek Kaldo and Markku S. Hannula Gender differences favouring females in Estonian university students’ views of mathematics Hege Kaarstein A comparison of three frameworks for measuring knowledge for teaching mathematics Raymond Bjuland, Arne Jakobsen og Elaine ...
 • Digitaliseringskommissionens delbetänkande 2014-03-17
  Digitaliseringskommissionen har lagt fram sitt andra delbetänkande till regeringen. Ett av deras förslag är att Skolverket ges i uppdrag att revidera kursplanerna i ämnena bild, historia, matematik, samhällskunskap, slöjd, svenska och teknik i syfte att stärka logiskt tänkande och kreativ problemlösning samt källkritik med hjälp av digitala verktyg. Slutredovisning av arbetet sker senast 31 dec 2015. »»» ...
 • Forskare diskuterar matematikens skönhet 2014-03-13
  Vid en konferens i Umeå diskuterar forskare skönhet inom matematiken. Manya Raman vid Umeå universitet organiserar konferensen och forskar själv om skönhet och matematik. »»» Forskare diskuterar det vackra i matematik Från tidigare Aktuellt »»» Hjärnan njuter av matematik »»» Matematik och skönhet
 • Lärare i Laxå har lyft sig i matte 2014-03-13
  Eleverna på Saltängsskolan i Laxå tycker redan att det märks att lärarna har blivit bättre på att undervisa efter att de deltagit i fortbildningen Matematiklyftet. De tycker också att lärarna verkar gladare och mer intresserade. Även lärarna själva tycker att fortbildningen redan stärkt dem i sin roll som matematiklärare. »»» Läs vidare
 • Regeringen utvidgar lärarutbildningen 2014-03-13
  Regeringen vill utvidga lärarutbildningen med 9000 nya platser. Satsningen beräknas kosta 1.3 miljarder per år när den 2018 är fullt utbyggd. ”Vår bedömning är att den här kapaciteten att utbilda, inom matematik och de olika ämnena som man ska utbilda de blivande lärarna i, den kapaciteten finns på våra universitet och högskolor. Så jag ser ...
 • England satsar på lärare från Shanghai 2014-03-13
  Chinese maths teachers are to come to England to give masterclasses in the subject as part of a fresh bid to boost standards. »»» Shanghai teachers flown in for maths »»» Chinese teachers at English schools
 • Examenspremie för lärarstudier 2014-03-04
  Regeringen vill införa en examens­premie för lärarstudier, skriver utbildningsminister Jan Björklund. En skattefri examenspremie på upp till 75.000 kronor föreslås för lärarstudier i matematik, fysik, kemi, biologi och teknik. Regeringen satsar också på fler lektorer i skolan genom att ett snabbspår i den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) införs för forskarutbildade. Dessutom byggs ämneslärarutbildningen ...
 • Ytterligare 14 000 lärare i Matematiklyftet 2014-02-28
  Under läsåret 2014/15 kommer ytterligare 14 000 matematiklärare runt om i landet att delta i Matematiklyftet. Det är lika många som innevarande period 2013/14. »»» Läs pressmeddelandet »»» Om Matematiklyftet … »»» Lärportalen i Matematiklyftet »»» Matematiklyftet på NCM:s webb och vår nyhetsbevakning … »»» Följ Matematiklyftet på Twitter
 • Matematikutbildningar på högskolor och universitet får höga betyg 2014-02-26
  I Universitetskanslerämbetens utvärderingar av landets matematikutbildningar på högskolenivå får 25 av 30 utbildningar omdömet ”mycket hög kvalitet”. »»» Läs vidare
 • Trivial individualisering slår extra hårt mot matematiken 2014-02-26
  Trenden med enskilt arbete har slagit igenom i extra hög grad på matematiklektionerna. Och det trots att de negativa konsekvenserna blir extra stora. Det menar Åse Hansson, lektor i matematikdidaktik.Utbildning har blivit ett privat och individualistiskt uppdrag, ej ett kollektivt. För att vända den negativa utvecklingen menar Åse Hansson att skolan måste jobba med kollektiv individualisering ...
 • Är universum en simulering? 2014-02-22
  Om universum så som vi uppfattar det egentligen bara är en simulering i någons dator, så skulle det kunna förklara varför så mycket i vår värld uppför sig matematiskt och varför matematikens objekt och resultat förefaller vara oberoende av tid och rum. »»» Is the universe a simulation?
 • Seminarium: Chalmersingenjören som ledare och lärare 2014-02-20
  För att öka ungdomars intresse för matematik, naturvetenskap och teknik behövs duktiga lärare, som är goda förebilder och har förutsättningar för att undervisa och inspirerar eleverna i dessa ämnen. Vi kan konstatera att sådana lärare och lärarstuderande är för få. Hur skall fler studerande förmås att bli engagerade lärare och är det mer än lärarlönerna ...
 • Matematiklyftet kan vända utvecklingen 2014-02-20
  En undersökning från Lärarnas Riksförbund visar att åtta av tio lärare som har deltagit i undersökningen tror att Matematiklyftet kan vända resultattrenden. »»» Mattelyftet kan vända utvecklingen Från tidigare Aktuellt »»» Om Matematiklyftet
 • CULs forskarskola: Sök forskarutbildning 2014-02-20
  I årets ledigkungörelse för Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforsknings forskarskola vid Göteborgs universitet finns flera möjligheter för dig som matematiklärare att söka forskarutbildning. »»» Dags att söka CUL:s forskarskola »»» Ledigkungörelse och ansökan
 • OECD: Om Sverige och PISA-resultaten 2014-02-20
  Tisdagen den 18 februari överlämnades rapporten PISA 2012: Resources, policies and practices in Sweden till utbildningsminister Jan Björklund. Rapporten från OECD är en genomgång av vad Sverige kan lära av de länder som presterar bäst i PISA 2012. »»» Se webbutsändning från regeringens pressträff »»» Sverige bör höja lärarlönerna »»» Rapporten i fulltext
 • Ny avhandling om matematisk modellering 2014-02-18
  I fredags lade Peter Frejd fram sin avhandling ”Modes of mathematical modelling: An analysis of how modelling is used and interpreted in and out of school settings” vid Linköpings universitet. »»» Läs vidare »»» Läs avhandlingen i fulltext
 • Ingvar Lindqvistprisen 2014 2014-02-18
  Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Ingvar Lindqvistprisen 2014 till: Eva Björklund, Herrgårdsskolan i Göteborg (matematik) Daniel Barker, Norra Real i Stockholm (fysik) Anja Eklund, Strandskolan i Tyresö (biologi) Patrik Lundqvist och Anna Stiby, Eklidens skola i Nacka (NO) Mottagarna av årets lärarpris, Ingvar Lindqvistprisen 2014, belönas för sitt inspirerande arbete i matematik, fysik, biologi och NO. Genom sina gedigna ämneskunskaper ...
 • Sök till Kleindagarna 2014! 2014-02-18
  Kleindagarna är ett unikt projekt för att överbrygga glappet mellan gymnasiet och högskolan. I projektet samverkar 20 gymnasielärare och ett 10-tal forskare under tre dagar i Institut Mittag-Lefflers anrika lokaler för att tillsammans utveckla framtidens matematiklektioner för gymnasieskolan. Kleindagarna 2014 arrangeras mellan 13-15 juni och under dagarna presenteras nya perspektiv på matematik av forskare varvat med ...
 • Matematik i kulturmiljön – internationell konferens 2014-02-18
  Bridging Ages årliga internationella konferens handlar om undervisning i närmiljön och hur detta kan ge positiva resultat både i skolan och för samhället. Konferensen genomförs den 26-28 augusti 2014 och platsen är den lilla byn Ngurunit i norra Kenya. Utgångspunkten är ett projekt kring utveckling av matematikundervisning som pågår mellan Linnéuniversitetet och Kalmar läns museum ...
 • Nämnaren 2011 nu fritt nedladdningsbar 2014-02-17
  I Nämnarens artikelregister finns nu 2 578 201 ord i mer än 500 MB PDF:er, indexerade och fulltextsökbara, från 1980 – 2011. Registret har kompletterats med 93 artiklar från Nämnaren, årgång 2011, som är fritt tillgängliga för nedladdning, se denna länk. Där kan du också på olika sätt söka bland de hittills 40 årgångarna, från ...
 • Hjärnan njuter av matematik 2014-02-17
  Forskare från London och Edinbourgh har med funktionell hjärnavbildning (fmri) undersökt vad som händer när matematiker får se en formel som de tidigare har sagt att de tycker är vacker. Det visade sig att deras hjärnor reagerade på liknande sett som när människor upplever andra vackra saker, nämligen med en specifik del av ”känslo-hjärnan”. »»» ...
 • 21 miljoner till Umeå universitet för matematikforskning 2014-02-12
  Mats G Larsson har beviljats ett forskningsanslag om 21 miljoner kronor för forskning om så kallade finita element som är en metod för att göra komplexa beräkningsproblem med hanterbara. Projektet syftar både till att utveckla nya matematiska analyser och till att utveckla implementeringar av sådana metoder för industrin. »»» 21 miljoner till matematikforskning i Umeå ...
 • Kul-tur med litteratur och spännande matematik 2014-02-11
  Åsa Tegsten och Hans Strömberg, Helenelundsskolan i Sollentuna, erhöll Nämnarens resestipendium på 25000 kr för bästa idéutställning, Kul-tur med litteratur och spännande matematik, vid Matematikbiennalen i Umeå, som genomfördes 6-7 februari. Utställningen redovisar Åsa Tegstens och Hans Strömbergs arbete med att genom litteraturen låta elever i årskurs 7-9 möta spännande matematik. De får möta Robert i ...
 • Betyg bättre än kunskaper i matte 2014-02-11
  Problemen med glädjebetyg vid Stockholms grundskolor fortsätter. Det visar resultaten av det gemensamma matteprov som Stockholms nya gymnasister gjorde vid terminsstarten i fjol. Samtidigt är elevernas mattekunskaper även fortsättningsvis bekymrande låga, enligt Utbildningsförvaltningen. »»» Betyg bättre än kunskaper i matte
 • Debatten om räknemetoder fortsätter 2014-02-08
  Birgitta Rockström, en av de största kritikerna av traditionella beräkningsalgoritmer berättar i SVT om varför hon menar att huvudräkningsbaserade metoder är bättre. »»» Vill förändra matematiken Fredrik Westman som bland annat i Nämnaren har kritiserar effekterna av övergång till huvudräkningsbaserade metoder har också blivit intervjuad om sin syn på saken »»» Se fortsättningen
 • Matematikbiennalen i Umeå 2014-02-04
  På torsdag den 6 februari sparkar Matematikbiennalen i gång – Sveriges största mötesplats för matematiklärare från förskola till högskola. Det är andra gången konferensen hålls vid Umeå universitet och eftersom Umeå är Europas kulturhuvudstad 2014 är temat givet, Matematik i kulturens tecken. »»» Läs vidare
 • Premiera lärartillgänglig forskning 2014-01-31
  Som mer eller mindre direkta kommentarer till regeringens beslut att inrätta ett skolforskningsinstitut har det rests funderinger om hur lärare och forskare samarbetar. Att få in forskning i lärares vardag handlar inte bara om att lärare måste läsa forskningslitteratur. Det handlar också om hur forskningen bedrivs, skriver Lisa Björklund Boistrup i Skolvärlden och önskar att artiklar ...
 • Rapport om det tredje Stockholmsprovet i matematik 2014-01-30
  Rapporten om det tredje Stockholmsprovet i matematik har nyligen färdigställts av Sweco Eurofutures AB. Stockholmsprovets syften är dels att följa upp betygssättningen i matematik i avlämnande grundskolor, dels att i diagnostiserande syfte användas för att skapa underlag för planering av matematikundervisningen på de nationella programmen i gymnasieskolorna. Provet genomförs på hösten i gymnasiets årskurs 1 ...
 • Carlshöjdsskolan i semifinal i Sigmaåttan 2014-01-30
  Åttondeklassarna på Carlshöjdsskolan i Umeå är bäst i Västerbotten på matte. Nu laddar de för semifinal i Stockholm. »»» Carlshöjdsskolan i semifinal i Sigmaåttan
 • Träning av approximativ taluppfattning förbättrar matematikprestationer 2014-01-30
  Den approximativa taluppfattningen är en förmåga att snabbt, utan att medvetet räkna, avgöra vilken av två samlingar av objekt som har innehåller flest objekt.Forskare i Illinios har visat att träning av denna förmåga förbättrar barns prestationer på aritmetiktester. Det har tidigare varit känt att barn som har en bra approximativ taluppfattning också presterar bra i ...
 • Obama vill satsa mer på matematik 2014-01-30
  I sitt tal till nationen i tisdags berörde president Obama de åtgärder som utbildningsdepartementet och flera stater arbetar med för att bättre förbereda studenterna för områdena naturvetenskap, teknik och matematik. Some of this change is hard. It requires everything from more challenging curriculums and more demanding parents to better support for teachers and new ways ...
 • Mattecentrum öppnar räknestuga i Alby 2014-01-28
  ”Det känns jätteroligt att vi äntligen kan öppna en räknestuga i Alby”, säger Mattecentrums grundare och ordförande Johan Wendt. ”Nu hoppas vi att fler ungdomar ska få upp ögonen för hur roligt matte är!” Den nya räknestugan i Alby startar i samarbete med Stiftelsen Chelha och Mitt Alby. »»» Läs vidare Från tidigare Aktuellt »»» ...
 • USA: Smågruppsundervisning effektiv 2014-01-28
  Amerikanska ungdomar med svaga matematikkunskaper och en historia som inkluderar frånvaro och disciplinproblem lärde sig under 8 månaders intensivundervisning lika mycket som amerikanska ungdomar generellt lär sig under tre år. »»» Läs vidare Från tidigare Aktuellt »»» Lovande intensivundervisning
 • Högstadiets matematiktävling 2014-01-28
  När finalen i ”Högstadiets Matematiktävling” avgjordes i Stockholm skördade elever från Malmö och Lund stora framgångar. Däribland Julia Mysliwiec från Lindängeskolan som kom tvåa totalt – en poäng efter vinnaren. »»» Läs vidare Från tidigare Aktuellt »»» Mer om matematiktävlingar
 • Mattelyft och matematikverkstad i Simrishamn 2014-01-28
  Varje tisdag samlas Korsavadsskolans alla mattelärare för att förkovra sig inom sitt ämne. Tillsammans ska de lyfta matematikunder- visningen till nya nivåer. »»» Läs vidare
 • PISA-hearing på Göteborgs universitet 2014-01-27
  I torsdags anordnade utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet en hearing om PISA där såväl ledande forskare som politiker, rektorer och lärare deltog. »»» Se webbutsändningen från evenemanget »»» Så går skolan vidare efter ”Pisa-chocken”
 • 2200 år gammal multiplikationstabell 2014-01-21
  Forskare i Kina har hittat inskriptioner på bitar av bambu som de menar är de tidigaste kända kinesiska exemplen på matematiska dokument. Skriften beskriver en metod för att multiplicera tal upp till 100 samt vissa bråk. »»» Läs vidare
 • USA: Ravitch fortsatt kritisk till Common Core 2014-01-20
  The Common Core State Standards är USA:s första försök till vad som i praktiken fungerar som en nationell läroplan. Matematik är ett av ämnena som berörs. Arbetet initierades av Obama-administrationen och har både lovordats och kritiserats av både akademiska, praktiska men inte minst politiska skäl. Diane Ravitch, som tidigare var motsvarande vice utbildningsminister har sedan ...
 • Matematik och strålskydd 2014-01-20
  Om en atombomb slår ned, skall du stanna i ditt hus eller ta dig till ett strålskyddat skyddsrum? Forskare vid Lawrence Livermore National Laboratory i Kalifornien har räknat fram en plan för hur man skall handla. »»» Läs vidare
 • Talens konst och teori 2014-01-20
  Talens konst och teori diskuteras på stor konferens. »»» Läs mer
 • Amerikanska matematikorganisationer om effektivt tänkande 2014-01-20
  På det stora gemensamma mötet mellan de två amerikanska matematikorganisationerna American Mathematical Society och Mathematical Association of America har det diskuterats vad som är effektivt matematiska tänkande. »»» Läs vidare
 • Förskoleklass blir obligatoriskt? 2014-01-15
  Regeringen vill skapa ett 10-årigt skolsystem och göra förskoleklassen obligatorisk och låta den regleras fullt ut av läroplanens kursplaner. »»» Läs vidare Läs mer »»» Höga krav på fyraåringar
 • Experter varnar för PISA-överdrifter 2014-01-14
  Peter Nyström, föreståndare för Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) med lång erfarenhet av arbete med internationella komparativa studier och Magnus Oscarsson, projektledare för PISA i Sverige, varnar för att dra förhastade slutsatser ur PISA studien. »»» Läs vidare
 • Regeringen inrättar skolkommission och råd 2014-01-14
  OECD kommer på den svenska regeringens begäran att inrätta en skolkommission som skall analysera det svenska skolväsendets kvalitet med anledning av PISA-mätningen. Samtidigt inrättas också ett utbildningsvetenskapligt råd för samråd med regeringen i skolfrågor. »»» Läs vidare »»» Hur ska den svenska skolan räddas? »»» Per Kornhall: Nej jag tycker inte regeringens initiativ är ...
 • Inga enkla slutsatser kan dras av PISA 2014-01-13
  Forskare varnar för att dra slutsatser av relationer mellan ett lands presentation i PISA och organisationen av landets utbildningssystem. Analyserna i PISA-rapporten bygger på korrelationsberäkningar och säger inget om orsakssambanden. Akademisk och mer noggrann analys av PISA-data kommer ibland till motsatta resultat jämfört med det som presenteras i PISA-rapporerna. »»» Läs vidare »»» OECD:s PISA-ansvarige ...
 • Katastrofal brist på lärare i NO-ämnen och matematik 2014-01-05
  I en artikel på DN-debatt skriver ledamöterna i KVA:s kommitté Vetenskap och skola om den stora bristen på lärare i NO och teknik. Bland annat föreslås en ettårig lärarutbildning för disputerade naturvetare. »»» Läs vidare
 • Skiftbyte – Peter Nyström ny föreståndare på NCM 2012-04-19
  Peter Nyström talar på senaste Mattebro-konferensenFrån den 1 maj är Peter Nyström förordnad som föreståndare för Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM. Samtidigt avgår Bengt Johansson från posten men fortsätter sin verksamhet på deltid som senior professor. Peter Nyström är en välkänd och uppskattad profil i matematikutbildnings-Sverige där han verkat på många olika plan. Han är för ...
NCM:s och Nämnarens webbplats