På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Alla Aktuellt

Tips! Använd din webbläsares inbyggda sökfunktion (ctrl-f eller kommando-f) och sök på ditt/dina nyckelord.

Aktuellt sorterade i fallande datumordning

 • ”Effekt när lärarna känner att resultatet går upp” 2019-12-11
  Utbildningsminister Anna Ekström menade att det var en ”glädjens dag” för den svenska skolan och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson såg en tydlig bekräftelse på att svensk skola är på rätt väg igen. Och också bland fotfolket i skolkorridorer, expeditioner och lärarrum togs världens mest omfattande elevstudie, Pisa-rapporten, emot med en viss stolthet. Läs vidare
 • Matteboken ger trygghet 2019-12-11
  Att arbeta med mattebok innebär inte att man bara ”tragglar på”. Tvärtom, det skapar tydlighet. Särskilt i kombination med grupparbete, tycker Tobias Israelsson. Läs vidare
 • Forskaren: Pisa-kritiken blir konspiratorisk 2019-12-10
  Efter Pisa-resultatet har de elever som av olika skäl undantogs från att skriva provet fått stor uppmärksamhet i medier. – Det har fått lite för stora proportioner, Pisa undersöker hur väl skolsystem fungerar över tid. Det är en utvärdering på systemnivå för långsiktig planering. Det finns en manual för genomförandet och de enskilda länderna kan inte ...
 • ”Inkludering är inte alla i samma klassrum” 2019-12-10
  Inkludering är ett hett men också dunkelt begrepp. I samhällsdebatten syftar det ofta på att elever med särskilda utbildningsbehov får gå i sina vanliga klasser i stället för att placeras i mindre grupper där de undervisas av special¬lärare. Detta för att minska risken för stigmatisering. Forskaren Helena Roos menar att man då ger ordet inkludering ett ...
 • Matematikbiennalen: Sista anmälningsdag 20 december 2019-12-10
  Matematikbiennalen, ett av Sveriges största möten med cirka 3000 deltagare, kommer till Växjö nästa år. Linnéuniversitetet är värd och kommer hålla biennalen i sina lokaler i Växjö den 16–17 januari 2020. Anmäl dig här
 • Matematiken avgörande för Sveriges framtid 2019-12-09
  Inget skolämne väcker så många känslor som matten. Att det är svårt, lätt, tråkigt, att det krävs medfödd fallenhet… Kunskaper i matte är avgörande för att vi ska kunna ta oss an de samhällsutmaningar vi står inför – och därför måste vi arbeta gemensamt för hålla kvar den positiva trend som PISA-resultaten visar, skriver Mattecentrum ...
 • Läromedel baserade på forskning ger bättre matematiklektioner 2019-12-09
  På Mälardalens högskola arbetar lärare tillsammans med forskare för att ta fram läromedel i matematik som är helt baserat på forskning. Läromedlet ska hjälpa läraren att förstå hur eleverna tänker och kunna agera därefter. – Lärarens centrala roll för elevers lärande och de resurser som funnits tillgängliga för lärare, till exempel lärarhandledningar, har varit enormt eftersatta ...
 • Hennes matematik visar hur rykten sprids 2019-12-09
  Hur rykten fortplantar sig i sociala nätverk, hur en smittsam sjukdom sprids i befolkningen eller vad som avgör om släktnamn dör ut eller lever kvar. Det är några exempel på frågor som kan utforskas inom en gren av matematiken som kallas grafteori. Företag som Google och Amazon anställer matematiker som använder grafteori för att utveckla ...
 • Seattle schools lead controversial push to ’rehumanize’ math 2019-12-07
  he Seattle school district is planning to infuse all K-12 math classes with ethnic-studies questions that encourage students to explore how math has been “appropriated” by Western culture and used in systems of power and oppression, a controversial move that puts the district at the forefront of a movement to “rehumanize” math. Läs mer
 • Flerspråkig matematikklass ökar förståelsen för matte 2019-12-04
  Att kunna prata om matematik på flera olika språk stärker förståelsen för matte. Det visar Ulrika Ryan i en avhandling vid Malmö universitet. Hon har också sett hur hjälpsamhet och konkurrensförhållanden uppstår när eleverna möts i skolmatematiken. Läs vidare
 • The International Day of Mathematics (IDM), March 14 2019-12-04
  UNESCOs verkställande råd har tillkännagivit den 14e mars som matematikens internationella dag. Det kommer att bli ett världsomspännande firande den 14e mars varje år där alla länder bjuds in att vara med att hålla i aktiviteter för studenter och allmänhet i skolor, bibliotek, museer mm. Läs vidare och International Day of Mathematics (IDM)
 • Positiv svensk PISA-trend håller i sig 2019-12-03
  PISA 2018 bekräftar att trendbrottet i PISA 2015 inte var en tillfällighet. Svenska 15-åringar presterar nu över OECD-genomsnittet inom alla tre ämnesområden som PISA undersöker. I läsförståelse är det bara fyra OECD-länder som har bättre resultat. De svenska resultaten är nu tillbaka på samma nivå som 2006, innan de började sjunka. Läs vidare
 • Årets matematiklärare 2019 2019-12-02
  Lärargalan 2019: Årets matematiklärare är utsedd av eleverna och i år blev det Anders Månsson. Elevernas motivering löd bl.a. ”Du är positiv och glad och lyckas avspegla detta i din passion för matte och fysik, vilket smittar av sig på oss elever”. Lyssna vidare
 • Ingen fördel med egen skoldator: ”Presterar sämre” 2019-12-02
  Att få en egen dator eller surfplatta som högstadieelev har blivit allt vanligare. Men nu visar en studie att satsningen på personlig dator inte förbättrar studieresultaten. Läs vidare
 • Forskning: Pisa görs till slagträ i debatten 2019-12-02
  Undersökningen visar att PISA inte bara omskrivs i artiklar som handlar om skola och utbildning utan också i andra sammanhang. I Sverige framstår Pisa i hög grad som en politiserad företeelse och tongångarna är ibland bombastiska, medan PISA i det finländska materialet i större utsträckning förankras i en pedagogisk diskurs och omskrivs på ett mer ...
 • Nytt nummer av NOMAD 2019-11-27
  Årets sista nummer av NOMAD är ett tematiskt dubbelnummer med 7 artiklar. Temat är forskning om lärande och undervisning i algebra. Tilgange til tidlig algebra Thomas Kaas Finnish students’ flexibility and its relation to speed and accuracy in equation solving Peter Hästö and Riikka Palkki Developing a frame for analysing different meanings of the concept of variable mediated by ...
 • Nämnaren nr 4, 2018 fritt tillgänglig 2019-11-27
  Fulltextsök eller hitta rätt artikel via vårt artikelregister. Gå till ncm.gu.se och välj menyn Tidskrifter->Nämnaren->Artikelregister eller alternativet Fulltextsök. Som prenumerant har du alltid tillgång till de senaste 4 numren av Nämnaren med sammanlagt ca 100 artiklar. Prenumerera på Nämnaren via bestallning.ncm.gu.se
 • Designing effective professional development for math instruction 2019-11-27
  Book review. Learning trajectories for teachers: Designing effective professional development for math instruction discusses the importance of and need for focused attention on the role of learning trajectories in supporting multiple aspects of teaching mathematics. Läs vidare/Read more
 • Programmering i matte och teknik 2019-11-25
  Att introducera programmering i grund- och gymnasieskola är en pågående process i många länder. I Sverige ska detta inledningsvis ske som en del av matematik och teknik där programmering är tänkt att användas som ett verktyg för problemlösning. Läs vidare
 • Digitala lärplattformar förändrar klassrummet 2019-11-25
  På vilket sätt påverkar användningen av digitala lärplattformar undervisningen i klassrummen på gymnasiet? Vad händer med samspel och lärande när varje elev har sin egen dator och undervisningen flyttar till nya digitala rum? Läs vidare
 • Study: Young children can learn math skills from intelligent virtual characters 2019-11-21
  U.S. children lag behind their international peers in science, technology, engineering, and math (STEM) skills, which has led to calls for an integrated math curriculum for 3- to 6-year-olds. A new study examined whether young children’s verbal engagement with an onscreen interactive media character could boost their math skills. Läs vidare/Read more
 • Schools less important than parents in determining higher education aspirations 2019-11-19
  A new study shows that the elementary school a child attends has almost no influence on their desire to progress to higher education – as factors including parental aspirations, academic support from their mother and having a desk to work on are much more important. Läs vidare/Read more
 • Läxförhör istället för prov – så får hon över fler elever från F till E 2019-11-15
  Ett skriftligt läxförhör per vecka i stället för ett stort prov. Det är NO- och matteläraren Helena Kvarnsells melodi. Modellen har lett till att fler elever klarar kunskapskraven, menar hon. Läs vidare
 • A powerful hunger for evidence-proven technology 2019-11-14
  Computers are certainly effective at teaching students to use technology, but can they teach the core curriculum of elementary or secondary schools? In a series of reviews in the Best Evidence Encyclopedia (BEE; www.bestevidence.org), my colleagues and I have reviewed research on the impacts of technology-infused methods on reading, mathematics, and science, in elementary and secondary ...
 • The woman who reshaped maths 2019-11-08
  She fled the Nazis, only to face a new challenge: being accepted in academia. Läs vidare/Read more
 • No gender difference in brain function or math ability 2019-11-08
  Jessica Cantlon at Carnegie Mellon University led a research team that comprehensively examined the brain development of young boys and girls. Their research shows no gender difference in brain function or math ability. Läs vidare/Read more
 • Lärarstudenter genomför klassrumsforskning om matematiklärande 2019-11-08
  Ett skolnära forskningsprojekt har genomförts av studenter på Högskolan för lärande och kommunikation på Jönköping University. Lärarstudenterna undersökte bland annat elevers förståelse och hur man på bästa sätt kan undervisa i matematik. Läs vidare
 • Barn fattar grejen med att räkna redan vid 14 månader 2019-11-07
  Det brukar dröja till ungefär fyra års ålder innan barn förstår innebörden av räkneord som “två” eller “tre”. Men flera år tidigare än så kan de inse att räkneorden handlar om antal. Läs vidare
 • Sju minuters träning gav bättre fokus på matten 2019-11-05
  Att inleda matematiklektionen med sju minuters fysisk aktivitet har effekt på elevernas koncentration och arbetsminne. Det visar Pulsstudien som nyligen genomförts i Helsingborgs stad. Läs vidare
 • Ny bok utvärderar digitaliseringen i skolan och levererar fem konkreta tips 2019-11-05
  Teresa Cerratto Pargman, Stockholms universitet, och Isa Jahnke, University of Missouri, är redaktörer och medförfattare till en ny antologi om digitaliseringen i skolan: Emergent Practices and Material Conditions in Learning and Teaching with Technologies. I 14 kapitel vill redaktörer och författare lyfta debatten från att handla om de digitala plattformarna som ett separat verktyg till ...
 • Stort internationellt intresse för matematikkonferens 2019-11-05
  Den 21-25 oktober hölls en konferens på Karlstad universitet där 50 forskare och forskarstuderande från 14 länder diskuterade det senaste inom teknikerna bakom flerskaliga partiella differentialekvationer, en ny trend inom matematiken som allt fler har fått upp intresset för. Läs vidare
 • Digital feedback in primary maths 2019-10-31
  The Education Endowment Foundation in the UK has published an evaluation of Digital Feedback in Primary Maths, a program that aims to improve primary school teachers’ feedback to students. The results of the evaluation found no evidence that students taking part in the program made more progress in math, on average (effect size = -0.04), than ...
 • Många elever som inte klarar godkänt i matematik 2019-10-29
  – Teknikutbildningar är starkt förknippade med matematik. Vill vi ha fler som söker teknikinriktade utbildningar och jobb i Sverige framåt är bland det mest prioriterade att satsa på matematiken, säger Li Ljungberg, expert inom utbildningspolitik på Teknikföretagen, … Läs vidare
 • Skolinspektionen: Lärare brister i digital undervisning 2019-10-29
  Svenska högstadieelever får inte den digitala undervisning i matematik och teknik som de har rätt till. Till stor del beror detta på bristande kunskaper hos lärarna, menar Skolinspektionen efter en ny granskning. Läs vidare Läs även: Digitala verktyg i undervisningen – matematik och teknik i årskurs 7-9 Begränsad användning av digitala verktyg i matematik och teknik ...
 • Släpper vi ut mattelärare utan professionell kunskap i att undervisa? 2019-10-29
  – Nyutbildade svenska lärare skulle vilja undervisa matematik på ett annat sätt, men de vet inte hur och de kan inte börja experimentera i en klass, säger Yukiko Asami Johansson, matematikforskare vid Högskolan i Gävle. Läs vidare
 • Ansök till Kleindagarna senast 4 nov! 2019-10-28
  Under Kleindagarna samlas ett tjugotal gymnasielärare i matematik för att tillsammans med professorer och högskolelärare utveckla morgondagens matematiklektioner. Vid världsledande Institut Mittag-Leffler i Djursholm, strax utanför Stockholm, utvecklar och planerar vi tillsammans morgondagens matematiklektioner för gymnasiet. Vidareutbildningen pågår under tre dagar. https://kleindagarna.se/ansokan/
 • Så blev Snättringeskolans sexor superproffs på matte 2019-10-28
  Över 60 procent av eleverna som gick ut årskurs sex på Snättringeskolan i våras har betyget A eller B i matte. Hemligheten? Redan i fyran skippade de matteboken. Läs vidare
 • Babies understand counting years earlier than believed 2019-10-28
  Babies who are years away from being able to say ”one,” ”two,” and ”three” actually already have a sense of what counting means, Johns Hopkins University researchers have discovered. Läs vidare/Read more
 • Minikonferens i algebradidaktik 2019-10-25
  Konferensen riktar sig framförallt till forskare och lärare inom matematikdidaktik i Norden men kan även vara av intresse för andra ämnesdidaktiker. Arrangörer är nätverket ”Teaching and learning of algebra” som startades våren 2016 på initiativ av forskare inom algebrans didaktik i Sverige och Finland. Läs vidare
 • Studie: Betydelsen av att variera innehållsliga aspekter för yngre elevers lärande av platsvärde 2019-10-24
  Forskning har visat att elever kan ha svårt att förstå platsvärde och att undervisning inte alltid lyckas med att utveckla deras kunskap om begreppet. Syftet med studien är att bidra med kunskap om undervisning av platsvärde i grundskolans tidigare år. Läs vidare
 • Studie: Effekten av fysisk aktivitet i matematikundervisningen 2019-10-24
  Syftet med denna studie är att få en bättre förståelse för hur fysisk aktivitet kan användas i skolan för att skapa mer gynnsamma förutsättningar för elevernas lärande i matematik. I studien har det undersökts om det finns en effekt av fysisk aktivitet på lång sikt på elevernas koncentration, arbetsminne och kunskaper i matematik av ett ...
 • Opinion: Modern high school math should be about data science — not Algebra 2 2019-10-24
  Thanks to the information revolution, a stunning 90% of the data created by humanity has been generated in just the past two years. Yet the math taught in U.S. schools hasn’t materially changed since Sputnik was sent into orbit in the late 1950s, says Jo Boaler and Steven D. Levitt. Läs vidare/Read more
 • NORMA 20 2019-10-22
  Den nionde nordiska matematikdidaktiska konferensen, NORMA 20 äger rum i Oslo 2-5 juni 2020. Värd för konferensen är Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vid Oslo universitet. Mer information finns på konferensens webbsida
 • Här är rymdhistoriens alla kvinnor 2019-10-21
  Kvinnornas roll i rymdhistorien inleddes långt före den första bemannade rymdfärden. De tre svarta kvinnliga matematikerna Katherine Johnson, Dorothy Vaughan och Mary Jackson hade avgörande – men tidigare inte så erkända – nyckelroller i USA:s rymdprogram före datoriseringens tid. Läs vidare
 • On Reviews of Research in Education 2019-10-21
  Not so long ago, every middle class home had at least one encyclopedia. Encyclopedias were prominently displayed, a statement to all that this was a house that valued learning. Läs vidare/Read more
 • Japanese Mathematics Teachers’ Professional Knowledge 2019-10-17
  Yukiko Asami-Johansson har forskat om japanska lärares professionella kunskaper i matematik. ”What kind of knowledge is required for the teaching of school mathematics at a given level depends on which teaching and learning culture one belongs to, since such knowledge is constructed under the constant institutional influence of the society.” Läs avhandlingen
 • Lärares egna lärande är viktigt för att förbättra elevers lärande 2019-10-17
  Lärares lärande är komplext och påverkas dels av egenskaper i fortbildningen och skolmiljön men även av individuella faktorer, som hur man lär sig, vad som motiverar och vilka förkunskaper man har. Sara Engvall visar att lärarens lärprocess är en viktig faktor att ta hänsyn till när man ska utforma lärarfortbildning som skapar långsiktig förändring i ...
 • Elever i matematiksvårigheter: Lärare och elever om låga prestationer i matematik 2019-10-15
  Har alla elever som inte får godkänt i matematik dyskalkyli? Vilka andra skäl kan ligga bakom elevernas låga prestationer i matematik De här frågorna är utgångspunkt i Ingemar Karlssons avhandling. Läs vidare
 • Tag chansen och ansök till Kleindagarna! 2019-10-15
  Kleindagarna är en kostnadsfri vidareutbildning för dig som är matematiklärare i gymnasieskolan. Anmälan är nu öppen för Kleindagarna 8-10 januari 2020. Ansök senast 4 november. Läs vidare
 • Anmälan öppen för Matematikbiennalen 2020 2019-10-14
  Matematikbiennalen är en av Sveriges största mötesplatser för verksamma lärare från förskola till högskola. Kongressen ger möjlighet till såväl nätverkande och kompetensutveckling som att delta i formandet av framtidens matematikundervisning. Läs vidare
 • Den svindlande Nobelveckan! 2019-10-14
  Nobelveckan är över – och det är för många, inklusive mig, något av en högtidsvecka varje år. Det är alltså de dagar i oktober då vetenskapen hyllas. Man kan också säga att det är en Upplysningstankens eller den mänskliga nyfikenhetens vecka, skriver Göran Greider. Läs vidare
 • Önskvärt anpassa kompetensutveckling till lokala skolförhållanden 2019-10-10
  Nationella satsningar för att stärka lärares professionalism måste låta berörda skolor vara med och anpassa satsningarna utifrån lokala förutsättningar och behov. Annars riskerar lärarnas professionella självkänsla att hämmas istället för att stärkas. Detta visar en aktuell avhandling vid Göteborgs universitet utifrån exemplet Matematiklyftet. Läs vidare
 • Proven programs can’t replicate, just like bees can’t fly 2019-10-04
  In the 1930’s, scientists in France announced that based on principles of aerodynamics, bees could not fly. The only evidence to the contrary was observational, atheoretical, quasi-scientific reports that bees do in fact fly. Läs vidare/Read more
 • Ingrid Carlgren: Vad är nytt i de nya kursplanerna? 2019-10-01
  Så har nu förslagen till nya kursplaner kommit. Eftersom riktlinjerna för revideringarna varit kända ett bra tag innehåller förslagen inga större överraskningar. Ändå skulle de behöva granskas och analyseras ordentligt. Det gäller inte minst kunskapskraven. Visserligen sägs det att förändringarna handlar om förtydliganden och förenklingar snarare än större förändringar, men det som kallas för förenklingar ...
 • Skolchefen om lärarbristen: ”En nationell katastrof” 2019-10-01
  ”Tyvärr är det en nationell katastrof”. Anders Bergström, skolchef i Skellefteå kommun, har kämpat med lärarbrist de senaste åren. Liksom i andra kommuner sätts kreativiteten återkommande på prov för att kunna lösa situationerna som uppstår när det saknas lärare. Läs vidare
 • Debatt: 10-årig grundskola bara ett hugskott? 2019-09-30
  Debattören: Förslaget riskerar att öka skillnaderna i skolan. Att göra om förskoleklassen till åk 1 och därmed få en 10-årig grundskola är en idé som har diskuterats länge. När förskoleklassen blev obligatorisk 2018 sågs det som ett första steg mot en 10-årig grundskola. Läs vidare
 • Study: The importance of early attitudes toward mathematics and science 2019-09-30
  Given the importance of increasing student participation in science, technology, engineering, and math (STEM), there is a need to understand how factors such as student’s attitudes toward math and science in middle and high school are linked to their later college and career choices. The purpose of this study is to describe heterogeneity in math ...
 • Kids in poor, urban schools learn just as much as others 2019-09-27
  Schools serving disadvantaged and minority children teach as much to their students as those serving more advantaged kids, according to a new nationwide study. The results may seem surprising, given that student test scores are normally higher in suburban and wealthier school districts than they are in urban districts serving mostly disadvantaged and minority children. Läs ...
 • Emphasizing social play in kindergarten improves academics, reduces teacher burnout 2019-09-25
  Emphasizing more play, hands-on learning, and students helping one another in kindergarten improves academic outcomes, self-control and attention regulation, finds new UBC research. Läs vidare/Read more
 • Lärarstudenter: Utbildningen kräver drivkraft 2019-09-25
  Studenterna Lisa Källvik och Denny Jansson lägger fem år vardera på att utbilda sig till ämneslärare. Deras råd: Underskatta inte utbildningen. Den är mer krävande än vad många tror. Läs vidare
 • Knepen som gör matteuppgifterna lättare 2019-09-25
  Genom att träna på att hitta olika strategier så ökar elevers problemlösningsförmåga i matematik. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet. – Matematikern Paul Halmos hävdade att problemlösning är ”matematikens hjärta”. Och det stämmer att problemlösning har en särställning i matematikundervisningen på gymnasiet, säger avhandlingens författare Eva Fülöp, som också är lärare i matematik på ...
 • Prisad professor fortsätter leva aktivt liv 2019-09-24
  Du är bra på att väcka lusten för matematik, ett ämne som för många är förknippat med ångest i skolan? – Ja, jag blir så ledsen av att höra det. Matematik är ju det mest fantastiska ämne som uppfunnits i världshistorien. Det är ju hemskt att så många som tio procent inte lärt sig att läsa, ...
 • Konsten att hänga tavlor 2019-09-24
  För högt eller för lågt? För att få till en schysst tavelvägg finns en del regler att beakta. – De som jobbar med utställningar tänker alltid enligt gyllene snittet, säger Jenny Westin från Interiördesign. Läs vidare
 • Jobba och studera till lärare samtidigt 2019-09-24
  Sverige behöver fler kunniga och kompetenta lärare. Regeringen föreslår en satsning som gör det möjligt för fler lärosäten att erbjuda en arbetsintegrerad lärarutbildning, där möjlighet finns att jobba på en skola och studera till lärare parallellt. Läs vidare
 • Matematik & kultur är grunden 2019-09-24
  Under de senaste 20 åren har vi lärt oss 90 procent av det vi nu vet om hjärnan, som att fysisk aktivitet förbättrar minne, kreativitet och väl-befinnande. Vad gör konsten? Läs vidare
 • »Lärares tysta kunskap är inte alltid den bästa« 2019-09-23
  Lena M Olsson, sociolog, har skrivit boken Från tyst kunskap till beprövad erfarenhet. Det har gjorts många utvecklingsinsatser för att beskriva vad lärares tysta kunskap består av, för att den ska kunna spridas och för att få en ökad legitimitet för lärares arbete. – Men den tysta kunskapen kan också behöva ifrågasättas och granskas. Beprövad erfarenhet ...
 • Här får lärarna både tid och betalt för att handleda studenter 2019-09-23
  I Finland driver universiteten egna övningsskolor som lärarstudenterna gör sin praktik på. – Närheten mellan verkstadsgolvet och lärarutbildningen är oerhört värdefull, säger Bernt Klockars som är ledande rektor för Vasa övningsskola. Läs vidare
 • Staying at elementary school for longer associated with higher student attainment 2019-09-20
  A new study has discovered that US students achieve better results in reading and mathematics tests when they stay in elementary school for grades six (age 11-12) and seven (age 12-13), rather than transfer to middle school. Läs mer
 • Matematiska samtal i klassrummet 2019-09-18
  Intervju med Cecilia Kilhamn, lektor i matematikdidaktik som tillsammans med kollegor vid Göteborgs universitet har skrivit boken Matematiska samtal i klassrummet. Vägar till elevers lärande. Läs mer
 • All you need is maths? The man using equations to find love 2019-09-11
  They say love is a numbers game. Bobby Seagull – the mathematician who rose to fame as a finalist on University Challenge in 2017 – took them literally. A few years ago, he sat down to try to work out why he had been so unlucky in life. “I was 32 or 33, I was ...
 • Strategiskt tänkande en tillgång för elever 2019-09-11
  Genom att träna på att hitta olika strategier så ökar elevers problemlösningsförmåga i matematik. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet. Läs vidare
 • Digital mattebok på arabiska för gymnasiet 2019-09-09
  Idag släpps den tredje gymnasiekursen på den arabiska versionen av Matteboken.se. Förhoppningen är att översättningen ska underlätta för elever med arabiska som modersmål att utveckla sina matematikkunskaper på högre nivåer. Läs vidare
 • De samarbetar och lär sig mer matematik 2019-09-09
  Pernilla Jalvin är klasslärare på Kastellegårdsskolan i Ytterby utanför Kungälv. Hon och hennes kollegor i arbetslaget för treorna arbetar med metodiken kooperativt lärande. Det betyder bland annat att de lär ut flera olika strukturer för hur eleverna kan samarbeta med varandra. Läs vidare
 • Kvalitetsskillnaderna ökar i svensk skola, visar ny forskning 2019-09-09
  Det råder stora kvalitetsskillnader mellan svenska skolor – särskilt ökar skillnaderna mellan storstads- och landsbygdsskolor. Läs vidare
 • Can an idea be beautiful? 2019-09-07
  Mathematicians often describe arguments as “beautiful” or “dull,” and famous scientists have claimed that mathematical beauty is a guide toward the truth. Do laypeople, like mathematicians and scientists, experience mathematics aesthetically? Three studies suggest that they do. Läs mer samt ScienceDaily.
 • Sum of three cubes for 42 finally solved 2019-09-07
  Hot on the heels of the ground-breaking ’Sum-Of-Three-Cubes’ solution for the number 33, a team led by the University of Bristol and Massachusetts Institute of Technology (MIT) has solved the final piece of the famous 65-year-old maths puzzle with an answer for the most elusive number of all – 42. The original problem, set in 1954 ...
 • Skolornas matematiktävling 2019-09-03
  Anmäl din skola till Skolornas Matematiktävling 2019 senast onsdag den 18 september! Det är därför hög tid att anmäla just din skola till tävlingen som varje år inspirerar mängder av gymnasieelever att utforska matematikens fantastiska värld. Skolornas matematiktävling är en tävling i matematisk problemlösning för gymnasielever. Tävlingen har arrangerats varje år sedan 1961 av Svenska Matematikerförbundet. I ...
 • Teknik i skolan – vad kan vi lära av forskningen? 2019-08-27
  Svensk skola digitaliseras på bred front, men forskningsstödet för att det leder till generella förbättringar är klent. I den här rapporten går Gabriel Heller-Sahlgren igenom vad vi vet om de nya digitala hjälpmedlens betydelse för lärandet och hur förutsättningarna ser ut för att med teknikens hjälp effektivisera undervisningen och sänka kostnaderna i skolan. Läs vidare
 • Does language matter? 2019-08-27
  Frithjof Theens har undersökt några möjliga effekter som språket kan ha på skriftliga matematikuppgifter och därmed också på validiteten vid bedömning av matematikkunskaper. Läs vidare
 • Studie: Så kan moralisk och politisk utveckling förutsägas 2019-08-26
  Hur kommer det sig att dagens konservativa är mer liberala i många värderingsfrågor än gårdagens liberaler? Varför har opinionen i stora delar av världen svängt så enormt snabbt till förmån för homosexuellas rättigheter men stått stilla på andra etiskt minerade områden som till exempel aborträtt? De fyra forskarna – matematiker, psykologer och samhällsvetare vid Stockholms ...
 • Lärarbristen borde göra politikerna sömnlösa 2019-08-26
  Nio av tio föräldrar tycker att det är viktigt med behöriga lärare. Men lärarbristen fortsätter växa. Det är mer än hög tid för politikerna att börja agera mer kraftfullt, skriver Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand. Läs vidare
 • Malin utvecklar framtidens praktiska mattelektioner 2019-08-26
  Mattelektionerna behöver inte alltid bestå av att sitta i skolbänken och räkna, utan kan också innehålla praktiska övningar som gör ämnet lättare och roligare. Det vill Malin Bergsten, matematiklärare på Naturbruksskolan Svenljunga, vara med och bidra till. Läs vidare
 • Shape-shifting sheets 2019-08-23
  Mathematical framework turns any sheet of material into any shape using kirigami cuts. Researchers from the Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) have developed a mathematical framework that can turn any sheet of material into any prescribed shape, inspired by the paper craft kirigami (from the Japanese, kiri, meaning to ...
 • Varför övergavs romerska siffror? 2019-08-21
  På 1200-talet introducerade matematikern Leonardo Fibonacci ett revolutionerande talsystem för européerna som kom att förändra Europa för alltid. Läs vidare
 • Stor brist på vissa ämneslärare 2019-08-21
  Högstadielärare och speciellt matte-NO- och slöjdlärare är svårast för kommunerna att få tag på, visar Ekots enkät. Över 70 procent av de 202 kommuner som svarat på en enkät från Ekot inför läsårsstarten uppger att det är svårast att få tag på högstadielärare när det gäller rekryteringen av lärare till grundskolan. Läs vidare
 • Forskare vill nyansera bilden om tre terminer 2019-08-21
  Tre terminer och kortare sommarlov. Det är modellen för Amerikanska gymnasiet i Göteborg. Enligt rektorn finns det över 50 studier som stödjer deras inriktning. Men enligt professor Christian Lundahl finns det få studier som jämfört två- och treterminssystem. Däremot stödjer flera studier att det finns negativa effekter med ett långt sommarlov. Läs vidare
 • 1000 sjuåringar i Eskilstuna lär sig matte på nytt sätt 2019-08-20
  När skolorna börjar igen i Eskilstuna ska en majoritet av eleverna i årskurs ett få undervisning i matte på ett helt nytt sätt. Ett forskningsbaserat läromedel har tagits fram av projektet Framtidens läromedel vid Mälardalens högskola. Metoden ger ett tydligt stöd till lärarna. Läs vidare
 • Garanti för rätt stöd i rätt tid 2019-08-20
  Elever som behöver extra stöd i svenska och matematik ska få det redan i förskoleklass. Det är en del i läsa, skriva och räkna-garantin som infördes vid halvårsskiftet. Läs vidare
 • Where teachers thrive: Organizing school for success 2019-08-13
  Bokrecension Susan Moore Johnson has spent a lifetime studying teachers in their workplaces. In her new book, Where Teachers Thrive: Organizing Schools for Success, she helps us understand more about how context matters. To emphasize the central importance of the environment of schools for teachers, when the research team “compared schools demographically similar, we found higher rates ...
 • The teachers we need, the teachers we can get 2019-08-10
  A new report from the Oklahoma Department of Education confirmed that that state has lost 30,000 teachers in the past six years, a significant number in a state that employs a total of only 41,000 teachers. Response to teacher flight in Oklahoma, as in other states, has focused on finding warm bodies to fill classrooms, not ...
 • Study shows we like our math like we like our art: Beautiful 2019-08-10
  A beautiful landscape painting, a beautiful piano sonata — art and music are almost exclusively described in terms of aesthetics, but what about math? Beyond useful or brilliant, can an abstract idea be considered beautiful? Yes, actually — and not just by mathematicians, reports a new study in Cognition. Läs mer
 • A growth mindset intervention can change students’ grades if school culture is supportive 2019-08-08
  Boosting academic success does not have to derive from new teachers or curriculum; it can also come from changing students’ attitudes about their abilities through a short online intervention, according to the latest findings from the National Study of Learning Mindsets published in Nature on Aug. 7. The experimental study involved more than 12,000 ninth graders ...
 • Novel school improvement program can raise teaching quality while reducing inequality 2019-08-07
  A multi-national European study, looking at over 5,500 students, has found that a novel school intervention program can not only improve the mathematics scores of primary school children from disadvantaged areas, but can also lessen the achievement gap caused by socioeconomic status. Läs mer
 • Preschool teachers ask children too many simple questions 2019-08-06
  When preschool teachers read books in their classrooms, the questions they ask play a key role in how much children learn, research has shown. But a new study that involved observing teachers during class story times found that they asked few questions – and those that they did ask were usually too simple. Läs mer
 • Earthquakes, hurricanes and other natural disasters obey same mathematical pattern 2019-08-06
  Researchers from the Centre for Mathematical Research (CRM) and the Universitat Autònoma de Barcelona have mathematically described the frequency of several dangerous phenomena according to their size with more precision than ever. Using new statistical tools, researchers have rigorously demonstrated how the frequency of earthquakes, hurricanes, torrential rains and meteorite impacts can be described with the ...
 • Konferens: Educating the Educators III 2019-07-29
  En internationell konferens om hur kompetensutvecklingsinsatser för lärare i matematik och naturvetenskaperna i grund- och gymnasieskolan kan skalas upp. Konferensen hålls i Freiburg, Tyskland den 7-8 oktober 2019. Läs mer
 • Expert mathematicians stumped by simple subtractions 2019-07-12
  UNIGE researchers have shown that our general knowledge about the world interferes with our ability to solve basic mathematical problems, even among experts in the field. Läs mer
 • Small class size vs. evidence-based interventions 2019-07-10
  The Ministry of Education in France introduced a policy in 2002 that reduced class size to no more than 12 pupils in areas determined to have social difficulties and high proportions of at-risk pupils, called Zones d’Education Prioritaire (ZEP). In order to evaluate the effectiveness and usefulness of this policy, researcher Jean Ecalle and colleagues in ...
 • Sommarskolan – en chans att komma ikapp 2019-07-09
  45 skolor i skolor i Stockholms stad samarbetar så att alla elever i årskurs 4–9 som inte når målen i ett eller flera ämnen, eller gymnasiebehörighet i årskurs 9, erbjuds sommarskola. Ambitiösa och hårt arbetande elever, så beskriver läraren Thomas Arvidsson sina elever på Blackebergs gymnasieskola. Läs mer
 • Good home learning in early years boosts secondary school achievements 2019-07-09
  The positive effects of a rich home learning environment during a child’s early years continue into adolescence and help improve test scores later in life, according to a new study published in School Effectiveness and School Improvement. Läs mer )
NCM:s och Nämnarens webbplats