Månadens problem, okt 2009

Problem 1

A+B=43. Hur mycket är A+B+2?
Problem 2

Vilket av talen A, B, C, D och E är störst? Minst?
A-1 = B+2=C–3=D+4=E–5
Förklara hur du tänker.
Problem 3

Vilket är störst, 2n eller n+2? Förklara.


problemen ...
Array
lösningarna ...
Array
Innehåll: UD