Pedagogisk utbildning saknar betydelse?

Skapad: 2005-09-16. Ändrad: 2006-04-16  

Pedagogisk utbildning saknar betydelse?

 

Skolverkets rapport: Att mäta skolors relativa effektivitet

Lärarförbundet: Effektivitetsanalysen visar ingenting

DN: Lagstifta om förbud för obehöriga lärare

DN: Friskolor har bättre resultat

Baylan och Björklund i Aktuellt 21

Kommentar
Vi har tidigare informerat om att Riksrevisionen fn granskar statens insatser för lärarbehörighet. Enligt planerna skulle granskningen vara avslutad i september 2005. Man räknar nu med att rapporten publiceras i slutet av oktober eller början av november.