Förskolan som lärandearena 2(4)

Skapad: 2008-04-30. Ändrad: 2009-05-05  

Förskolan som lärandearena 2(4)

Elisabet Doverborg & Ingrid Pramling Samuelsson
Nämnaren nr 3, 2004
Varför skall barn inte märka att de lär sig matematik?

Här presenteras resultatet av en enkätundersökning, som genomförts på uppdrag från Matematikdelegationens arbetsgrupp F – 2. Syftet med den var att ta reda på hur verksamma lärare i förskolan och förskoleklassen tänker om matematik och hur de ser på sin roll och delaktighet i barnens lärande i och om matematik.

Läs artikeln ...