Benjamin 2009: poängfördelning och lösningsfrekvenser