Månadens problem, sep 2010

Skapad: 2010-09-01. Ändrad: 2011-04-07  

Månadens problem, sep 2010

Problem 1

I varje ruta på brädet ska en av siffrorna 1, 2 eller 3 skrivas in. Varje rad och varje kolumn ska innehålla alla tre siffrorna. Harry har börjat fylla i rutorna. Vad kan han skriva i rutan med frågetecknet?

Problem 2

Bilden innehåller sex lika stora cirklar som precis får plats i en rektangel. En mindre rektangel har sina hörn i fyra av cirklarnas mittpunkter. Denna mindre rektangel har omkretsen 60 cm. Vilken omkrets har den större rektangeln?

Problem 3

Vilket av följande tal kan skrivas som produkten av fyra olika heltal som alla är större än 1?
A: 625    B: 124     C: 108     D: 2187     E: 2025

problemen ...
Array
lösningarna ...
Array
Innehåll: UD