Månadens problem, jan 2011

Skapad: 2011-01-11. Ändrad: 2011-01-11  

Månadens problem, jan 2011

Problem 1

I hålet passar två pusselbitar. Vilka?
Problem 2

Summan av fem på varandra följande heltal är 2005. Vilket är det största av de fem talen?

Problem 3

Bilden föreställer tre halvcirklar. Ändpunkterna A och B på den övre halvcirkeln ligger rakt ovanför mittpunkterna E och F till de två undre halvcirklarna. Om varje halvcirkel har radien 2 cm, hur många cm² är arean av det skuggade området?

problemen ...
Array
lösningarna ...
Array
Innehåll: UD