Månadens problem, jan 2011

Skapad: 2011-01-11. Ändrad: 2011-04-07  

Månadens problem, jan 2011

Problem 1

I hålet passar två pusselbitar. Vilka?
Problem 2

Mittpunkten i kvadraten KLMN är punkten O. Vinklarna AOB och COD är båda räta. Kvadratens sidlängd är 2 cm. Vilken area har den skuggade delen?
A) 1 cm²    B) 2 cm²   C) 2,5 cm²    D) 2,25 cm²   E) det beror på hur man väljer punkterna B och C

Problem 3

I en låda ligger tre röda kort, tre gröna kort, tre gula kort och tre blå kort. De tre korten av respektive färg är numrerade 1, 2 och 3. Tre kort tas på måfå ur lådan. Vilket av följande händelse är mest sannolik?
A) De tre korten är av samma färg
B) De tre korten har alla olika nummer
C) De tre korten är alla av olika färg
D) De tre korten har samma nummer
E) Alla uppräknade utfall är lika sannolika


problemen ...
Array
lösningarna ...
Array
Innehåll: UD