Kompletteringar till Nämnaren nr 2

Skapad: 2011-04-05. Ändrad: 2011-05-27  

Kompletteringar till Nämnaren nr 2

Nämnaren nr 3, 2010
 

Sture Sjöstedt har läst Nämnaren nr 2 och skickat in tre olika kommentarer knutna till numret.
Kommentar till Nämnaren nr 2 ...
Vår kära konjugatregel ...
Tar vi vara på matematikens historia? ...

Therese Vegerfors och Hanna Skagerlund har skrivit en artikel i aktuellt nummer om sitt examensarbete som de fick Göran Emanuelsson-stipendiet för.
Läs hela examensarbetet ...

Uppslaget: Grodhopp kompletteras här med en beskrivning av hur aktiviteten kan lösas.
Läs tricket ...

Eleven Mogens Hestholm beskriver i sin artikel om ett mönster han hittat då han undersökte Fibonaccis talserie. Här analyseras hans arbete av Christoph Kirfel.
Läs Kirfels artikel ...

I artikeln Visualisering av intervall i musik ser Leif Bjørn Skorpen på hur matematik kan användas för att visualisera och analysera intervall, ackord och släktskap mellan ackord.
Lyssna och läs ...

Artikeln Noshörningstenen, skriven av Volker Berthhold, ger konkreta förslag till arbete, även om man
inte har tillgång till just noshörningstenar, som är en dansk marksten.
Läs Noshörningstenen ...

Vi har också samlat några tidigare artiklar om mönster. De är som vanligt också åtkomliga via artikelregistret, men med anledning av detta nummer har vi samlat några av dem så att det ska gå lätt att sätta samman ett eget material kring mönster.
Se listan ...