Prenumeration

Skapad: 2005-11-03. Ändrad: 2015-08-06  

Prenumeration

Prenumeration på Normat (ISSN 0801-3500), som inkluderar 4 nr per år, kostar

700 SEK för institutioner
430 SEK för privatpersoner
330 SEK för studenter och medlemmar i någon av de nordiska matematikerföreningarna.

Betalning skall göras till svenskt Bankkonto 5439 10 323 09, Swiftcode/BIC: ESSESESS, IBAN: SE 48 5000 0000 0543 9103 2309.

Beställ via toppmenyalternativet Beställ ».

Vid betalning med kredit-/kontokort eller för övriga frågor rörande prenumeration, vänligen kontakta Ann-Charlotte Forslund, NCM.

Normat, NCM, Göteborgs universitet
Box 160
SE-405 30 Göteborg, Sweden
E-post: normat@ncm.gu.se
Tel: +46 31 786 6985

Adressändring
Vänligen använd detta formulär för ändring av adressuppgifter för Normat-prenumeration.

Innehåll: OH