Adventslösning 16 december 2013

Skapad: 2013-12-10. Ändrad: 2013-12-19  

Adventslösning 16 december 2013


Ett kvadratiskt papper viks på mitten. Då bildas en rektangel med omkretsen 18 cm. Vilken omkrets hade den ursprungliga kvadraten?Svar: 24 cm.

När en kvadrat halveras får man en rektangel med två sidor som är lika långa som kvadratens sidor och två hälften så långa. Rektangelns omkrets är två hela sidor och två halvor, alltså tre kvadratsidor sammanlagt. Vi vet att den är 18 cm, alltså är kvadratens sida 6 cm och kvadratens omkrets är 24 cm.