Adventslösning 18 december 2014

Skapad: 2014-11-26. Ändrad: 2014-12-21  

Adventslösning 18 december 2014


Ocke, Nutta och Pillerill byter kulor. När de byter, ger de sin vän en kula och får en kula av en annan färg tillbaka. Från början hade de en blå och en silverfärgad kula var. Ocke bytte med Nutta, Nutta bytte med Pillerill och Pillerill bytte med Ocke. Ocke gav Nutta en blå kula när de bytte. Det slutade med att de hade en blå och en silverfärgad kula var. Vilken färg hade den kula som Nutta gav till Pillerill?

Svar: Den var blå.
Från början hade de en blå och en silverfärgad kula var och det hade de också på slutet. Det betyder att var och en gav bort kulor av samma färg som han eller hon fick. Nutta fick en blå kula från Ocke, så hon gav en blå kula till någon. Det vara inte till Ocke, eftersom de inte ger en kula av samma färg som de får. Alltså gav Nutta en blå kula till Pillerill.

Lösningen kan illustreras med konkret material eller med en bild.