Adventslösning 23 december 2014

Skapad: 2014-11-26. Ändrad: 2014-12-26  

Adventslösning 23 december 2014


Nissarna Ulrica, Per och Emma har 700 bokollon som ska fördelas mellan dem i förhållande till deras ålder. Ulrica är två år äldre än Per. Ulrica och Emma är båda födda 2005. Hur många ska var och en få?

Svar: Ulrica och Emma får 252 bokollon var och Per 196.
Ulrica och Emma är födda år 2005, de är alltså 9 år gamla 2014.

Per är 2 år yngre än Ulrica, alltså 7 år. Tillsammans är de 9 + 9 + 7 = 25 år gamla.

Nissarna har 700 bokollon att dela på. Det är 700/25 = 28 för varje år.

Sjuårige Per får 7 ∙ 28 = 196 och Ulrica och Emma 9 ∙ 28 = 252 bokollon var.