Isometriskt prickpapper 25 mm, avpassat för multilinkkuber

Skapad: 2015-11-26. Ändrad: 2015-11-26  

Isometriskt prickpapper 25 mm, avpassat för multilinkkuber

Att rita kuber på ett platt papper tycker många är svårt. En bra hjälp är då att använda ett papper med snett förskjutna prickar som stöd.


Att se och tolka hur många kuber som är ritade kan också vara en stor utmaning. En bra övning är då att försöka bygga kroppar efter en förlaga:


Talen inom parentes berättar hur många multilinkkuber som ska användas. Låt eleverna använda färgpennor och måla de enskilda kuberna i figuren om de tycker att det underlättar för dem att se hur kuberna ska placeras.

Vilka av kropparna på prickpappret ovan är det som är byggda här?

Hämta vid behov Adobe Reader
(i nytt fönster)
.