Mot en matematikundervisning i framkant

Skapad: 2017-03-21. Ändrad: 2017-03-21  

Mot en matematikundervisning i framkant

Hur kan man organisera intressant matematikundervisning så att elever ges möjlighet att utveckla förmågor kring exempelvis resonemang och begrepp? Det är en av de frågor som forskare undersökt med syfte att se hur elevers kunskaper i matematik kan förbättras. Forskningen har bedrivits i nära samarbete med lärare för att kunna användas direkt i klassrummet. Den 24 mars presenteras en del av resultaten på Söderportens skola i Norrköping.

»»» Läs vidare [Linköpings universitet]