Onlinekurser för mattelärare kan missgynna eleverna

Skapad: 2017-04-04. Ändrad: 2017-04-04  

Onlinekurser för mattelärare kan missgynna eleverna

När svenska elevers resultat i matematik blir allt sämre efterfrågas bättre undervisning där lärarnas kompetensutveckling lyfts fram som en viktig aspekt. Men onlinekurser för matematiklärare är inte lösningen. Enligt avhandling vid Örebro ger onlinekurserna inte bästa möjligheten att reflektera, vilket i sin tur kan missgynna deras elever.

»»» Läs vidare [Forskning.se]