Fortbildning på Facebook

Skapad: 2017-05-22. Ändrad: 2017-05-22  

Fortbildning på Facebook

Forskningsprojekt om informella lärandemiljöer för lärare – initierade, utformade och helt drivna av lärarna själva.

»»» Läs vidare [Karlstads universitet]