Statlig satsning på specialpedagogik i Örebro län

Skapad: 2017-05-24. Ändrad: 2017-05-24  

Statlig satsning på specialpedagogik i Örebro län

Nu får fler lärare möjlighet att stärka sin specialpedagogiska kompetens för att möta alla elevers olika behov. Enligt ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet kommer en ny satsning ge 274 lärare med kommunala huvudmän i Örebro län möjlighet till kompetensutveckling i höst.

»»» Läs vidare [Svt]