Programmering som pedagogisk idé

Skapad: 2017-06-12. Ändrad: 2017-06-12  

Programmering som pedagogisk idé

På Grimstaskolan lär sig eleverna i årskurs 3 hur koordinatsystemet fungerar med hjälp av Blue bots. Samtidigt övar de sig på viktiga moment i programmering.

»»» Läs vidare [Pedagog Stockholm]