Som du frågar får du svar

Skapad: 2017-10-09. Ändrad: 2017-10-09  

Som du frågar får du svar

Mäter våra frågor det vi vill att de ska mäta? En missuppfattad fråga skapar mätfel som ofta inte syns i statistiska tabeller och diagram.

»»» Läs vidare [Statistiska centralbyrån]