Svar och lösningar, september 2017

Skapad: 2017-10-19. Ändrad: 2017-10-19  

Svar och lösningar, september 2017

Även denna månad har det varit sparsamt med inskickade lösningar. De som har kommit in innehåller bra redovisningar och tankegångar.

Ett stort tack till
Douglas Oredsson, klass 6, Markaryds skola, Markaryd
Philip Ström, åk 8, Europaskolan, Södermalm, Stockholm
Jiro Sowell, Kristinaskolan, Härnösand
Miranda K, Kristinaskolan, Härnösand
som har skickat in lösningsförslag.

Lösning på problem 1
Svar: 20 kantareller

Här kommer Mirandas lösning. Alla de inskickade lösningarna har använt en liknande strategi.

Lösning på problem 2
Svar: Ja

Även här bygger de inskickade på samma strategi.
Så här har Philip redovisat sitt resonemang:
Fred = f
Sam = s
Pia = p
Mary = m

f + s =51 f + 9 = p
p + s = 60 9 ≠ 11 Svar: Det stämmer inte.

p + m = 66 f + 11 = p
f + m = 55


Lösning på problem 3
Svar: 19 kantareller

Tar man upp 12 svampar får man säkert en kantarell, alltså finns det 11 soppar. Då är antal kantareller 30 – 11 = 19.


Innehåll: LT och SG