22 dec 2017 – lösning

Skapad: 2017-11-09. Ändrad: 2017-12-25  

22 dec 2017 – lösning


Natanael, Jonatan, Virginia och Beatrice är kusiner. Deras åldrar är 3 år, 8 år, 12 år och 14 år (inte säkert i den ordningen). Natanael är yngre än Virginia. Summan av Beatrice och Natanaels ålder är delbar med 5, och även summan av Beatrice och Virginias ålder är delbar med 5. Hur gamla är var och en?

Natanael är 3 år, Beatrice är 12 år, Virginia är 8 år och Jonatan är 14 år.
3 + 12 = 15 och 8 + 12 = 20, båda summorna är delbara med 5. Det ger att Beatrice är 12 år. Natanael är yngre än Virginia, Natanael är 3 år och Virginia 8 år.