Nämnaren nr 4, 2017

Skapad: 2017-11-29. Ändrad: 2018-01-19  

Nämnaren nr 4, 2017


 
Litteraturlista till Nämnaren 2017:4.

 
Länkar till Johan Thorssells artikel: Ljudsyntes och Polhemsgymnasiets internationella matematiksamarbete med skola i Shanghai.

 
Mer information om Räkna med Västerås.

 
Projektsidan för Matematik för nyanlända innehåller material som är fritt att använda.

 
Vi har läst från s 54-55 finns att läsa här. Artikeln av Behr, Harel, Post & Lesh som nämns finns också fritt tillgänglig här.

 
Problemavdelningen
OBS! Rättelse till lösningen för problem 4287: svaret ska vara 1009^2 och inget annat.

 

Generaliserad aritmetik
– en bro mellan aritmetik och algebra
Kajsa Bråting & Lars Madej
Svenska elever har haft svårt för algebra både ur ett historiskt och ett internationellt perspektiv. I projektet som beskrivs i artikeln utgår författarna från internationell forskning för att hitta utbildningstraditioner som karakteriserar den svenska skolalgebran.

 
Sagt & gjort: Matematik i förskoleklassen
Åsa Boman & Eva Ruthström
Ett axplock av aktiviteter som författarna arbetar med i förskoleklassen.

 
Varför är det så svårt att räkna ut den genomsnittliga hastigheten?
Linda Marie Ahl & Ola Helenius
Författarna presenterar även i sin tredje artikel en uppgift där de ingående beräkningarna är busenkla men där eleverna i hög grad resonerar fel, här särskilt om proportionella resonemang.

 
Musikens matematik
Går det att lyssna på funktioner?
Johan Thorssell
Artikelförfattaren har använt akustiska instrument och syntar i gymnasiets matematik för att introducera Fourieranalys. Här ges prov på ett lektionsupplägg i snittytan mellan fysik, matematik och musik.

 
Utmanande problemlösning för elever i grundskolan
Bodil Lövgren & Lars-Olov Strömberg
I Västerås pågår flera satsningar på matematikämnet och en av dem är att ge särskilt begåvade elever utmaningar genom att utveckla matematikundervisningen. Här beskrivs det arbetet utifrån implementering av begreppen rutiner, roller, verktyg och normer.

 
Om adventskalendern 2017

 
Globen: världens mest miljövänliga byggnad
Aref Hamawi
Jämförelser mellan olika geometriska kroppar som exempelvis kuber, rätblock, pyramider och klot visar tydligt att cirkulära och andra runda former alltid vinner vad gäller maximal volym och minimal area.

 
Uppslaget: Lotteriet
Andreas Eckert & Cecilia Kilhamn
Grundidén för ett lotteri är att någonting ska fördelas på ett annat sätt än att alla får lika mycket. Här ges några resonemangsstimulerande aktiviteter om det.

 
Vi har läst 204
Madeleine Löwing: Se vad jag kan!
Henrik Petersson: Undersökande matematik – differentierade problem

 
Sambedömning
Pia Thornberg
Runt om i landet genomförs satsningar som innebär att lärare sambedömer elevers prestationer. Erfarenheterna är ofta goda men det finns frågor som bör diskuteras innan liknande satsningar startas.

 
Konsten att mäta area
– från förskola till gymnasium
Jöran Petersson

 
Matematikundervisning för nyanlända elever
– del 2
Elisabeth Rystedt, Madeleine Löwing & Lena Trygg
I en förra numret beskrevs planeringsarbetet mellan NCM och tre skolor i Borås inför pilotprojektet Matematikundervisning för nyanlända. Nu beskrivs det konkreta kursinnehållet och nedslag görs i projektets utvärdering.

 
Vi har läst 204
Mogens Niss & Uffe Thomas Jankvist (red.): Inlärningssvårigheter i matematik – hur kan de förstås och avhjälpas?

 
Kängurusidan: Samma problem men olika.

 
Hastighet, acceleration, ryck – och sedan?
Hans Alberg & Ann-Marie Pendrill
I gränsområdet till fysik tar författarna upp högre derivator av rörelse. Vad kallar vi dem?

 
Differentierade problem
Henrik Petersson
Alla elever ska ges möjlighet att arbeta med problemlösning. Med den spridning som alltid finns i klasser är det en utmaning att erbjuda eleverna lämpliga problem att arbeta med. För att få detta att fungera har författaren konstruerat differentierade problem.

 
Problemavdelningen: Fler adventsproblem.


Innehåll: CF