NCM:s nyhetsbrev december 2018

Nu kan du läsa NCM:s senaste nyhetsbrev där vi informerar om bl a Matematikundervisning och skolans styrning och ledning Nordiskt samarbete NOMAD as a resource for mathematics education research in the Nordic countries Kängurutävlingen NCM:s seminarieserie

NCM:s övriga webbplatser

Dubbla vinkeln – en blogg om … Dubblavinkeln skrivs av: Linda Marie Ahl, lärare i Kriminalvården och doktorande i matematikdidaktik vid Stockholms universitet. Ola Helenius, forskare och biträdande föreståndare vid Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet. Lärarutbildare i matematik, LUMA Ett högskolenätverk med årliga seminarier med utbyte av erfarenheter och idéer om matematikutbildning nationellt och … Läsa mer

NCM:s matematikverkstad

NCM:s matematikverkstad är en mötesplats för alla som är intresserade av att arbeta med ett laborativt och undersökande arbetssätt i matematikundervisningen. Den skiljer sig från de flesta andra matematikverkstäder på så sätt att målgruppen inte är elever utan lärare, men de idéer, aktiviteter och material som presenteras i verkstaden fungerar – ibland med viss anpassning … Läsa mer

NCM:s övriga publikationer

• Böcker. • NCM:s rapportserie. Finns även fritt tillgängliga för nedladdning som pdf. • Forskningsöversikter och forskningsrapporter. De finns även fritt tillgängliga för nedladdning som pdf. • Nyförvärv perioden 2005 – 2014. • Övriga skrifter. • Beställ våra publikationer i NCM:s webbshop. • Har du frågor eller vill meddela adressändring kontakta bestallning@ncm.gu.se eller på tfn … Läsa mer

Besök NCM på Matematikbiennalen

Matematikbiennalen arrangeras för 20:e gången sedan starten 1980. I år liksom för två år sedan av Karlstads Universitet och denna gång på temat Matematik – En förunderlig resa. NCM har som vanligt en monter där vi presenterar vår verksamhet och de senaste nyheterna. Du kan bl a prata med oss om programmeringsmodulen och den kommande … Läsa mer

Besök NCM

På dessa sidor finns information om sådan verksamhet som finns i våra lokaler på Vera Sandbergs allé 5a i Göteborg. Bibliotek NCM:s bibliotek är ett specialbibliotek för matematikdidaktisk litteratur. Mindre samlingar finns även inom ämnena matematik och pedagogik. En del av de äldre publikationerna utgörs av donationer. Bibliotekets bestånd är sökbart i LIBRIS (beteckning: Gx, … Läsa mer

NCM:s seminarieserie

Vt 2019 Alla seminarier är kostnadsfria. Vissa föreläsningar spelas in och kan ses i efterhand. 31 januari 2019 kl. 14 Räkneflytskompetens i åk 1 med Marcus Nordin Räkneflytskompetens i åk 1 – så gick det till när vi ökade vår måluppfyllelse från 18 % till 97 % på två läsår – beträffande addition/subtraktion 1-9 Seminariet … Läsa mer

Läs NCM:s nyhetsbrev

Vårt senaste nyhetsbrev finns nu tillgängligt även för de som inte prenumererar på det.I årets sista nyhetsbrev skriver vi bl a om, Nämnarens adventskalender, forskningsprojektet Amble, Kängurutävlingen, nästa nummer av Nämnaren och NOMAD samt Möjligheternas dag på Blekinge tekniska högskola. Nyhetsbrevet utkommer ungefär fyra gånger per år. Du kan enkelt påbörja eller avsluta din prenumeration..

Om NCM

Tillbaks till NCM:s webbplats NCM:s uppgift är att stödja utvecklingen av matematikutbildning i förskolan, i det obligatoriska och frivilliga skolväsendet. Det inrättades genom regeringsbeslut i januari 1999. NCM är ett av flera resurscentra för olika skolämnen som inrättats de senaste 20 åren. Centrumet finns vid Göteborgs universitet och leds av en föreståndare som, tillsammans med … Läsa mer

Ny blogg om matematikundervisning på NCMs webbplats

Dubbla vinkeln, dubblavinkeln.ncm.gu.se, är en ny blogg som från och med idag finns på NCM’s webbplats. Det är Ola Helenius på NCM och Linda Ahl, lärare inom Kriminalvården och doktorand vid Stockholms universitet som skriver. Första bloggposten handlar om likhetstecknet och sociomatematiska normer.

NCM:s nya webshop är lanserad

Vår nya beställningssida fungerar nu som de flesta e-handelssidor. På startsidan finns klickbara bilder av våra publikationer som är länkade till respektive produktsida med bild, beskrivning och enkel beställning. På startsidan finns först våra tidskrifter men därefter finns allt i bokstavsordning. Använd kategorilistan eller sökfunktionen för att enklare hitta det du söker. Våra fritt nedladdningsbara … Läsa mer

Höststart för NCM:s öppna seminarier

Den 12 september inleder Samuel Bengmark, Chalmers Tekniska Högskola, höstens seminarieserie med att tala om Föreläsningar – en utdöende undervisningsform? Föreläsningen är en gammal undervisningsform som ofta framställs som förlegad. Ändå lever den vidare, inte minst på högskola och i gymnasiet. Varför det? Är det så att lärarna inte förstå bättre eller kan det finnas … Läsa mer

NCM:s seminarieserie: höstens program

Under hösten fortsätter vi vår populära seminarieserie som också direktsänds och därefter görs tillgänglig på webben. Seminarierna handlar om – Proportionella samband – Med Liseberg som klassrum – Att följa och förstå barns matematiska resonemang – Aritmetikprojektet CoDAC – Stödmaterial för grund- och gymnasieskolors arbete med särskilt begåvade elever »»» Läs vidare [NCM]

NCM:s seminarieserie 2014/15

Här finns möjlighet att se inspelningar av seminarier från 2014/15. Torsdag 10 sept Joakim Magnusson Proportionella samband – Innehållets behandling och elevernas lärande Se seminariet i efterhand »»» SeminariePDF Torsdag 1 okt Ann-Marie Pendrill Med Liseberg som klassrum – matematik, fysik och lärarroll SeminariePDF Torsdag 22 okt Anna-Ida Säfström Att följa och förstå barns matematiska … Läsa mer

Välkommen till NCM:s seminarieserie!

Vt 2018 Alla seminarier är kostnadsfria. Vissa föreläsningar spelas in och kan ses i efterhand. Anmälan dig här nedanför. 29 januari Kara Imm Mathematics in the city. 26 februari Caroline Nagy Fler bråk i matematikundervisningen, en aktionsforskningsstudie där lärare lär om progression. Anmälan »»» Obs att du behöver anmäla dig till respektive seminarium. Lokal NCM:s … Läsa mer

NCM: Så lyfter vi matematiken

”Vi behöver utmana eleverna, ständigt utveckla matematikundervisningen, men också se över hur skolan organiseras. Höga förväntningar är en nyckel och det är angeläget att vi ser möjligheterna i den svenska skolan som trots alla negativa bilder befolkas av många engagerade och kunniga lärare.” Det skriver Peter Nyström, föreståndare för NCM, i en debattartikel i Dagens … Läsa mer

Skiftbyte – Peter Nyström ny föreståndare på NCM

Peter Nyström talar på senaste Mattebro-konferensenFrån den 1 maj är Peter Nyström förordnad som föreståndare för Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM. Samtidigt avgår Bengt Johansson från posten men fortsätter sin verksamhet på deltid som senior professor. Peter Nyström är en välkänd och uppskattad profil i matematikutbildnings-Sverige där han verkat på många olika plan. Han är … Läsa mer

NCM på Skolforum 1-3 november

På måndag den 1 november är det åter dags för Skolforum på Stockholmsmässan i Älvsjö. I år är mässan förlagd till den största utställningshallen och innehållet domineras av information om de nya läro- och kursplanerna. På ämnestorget för matematik kan du lyssna till föreläsningar om bl a matematiken i den nya läro- och kursplanerna. På … Läsa mer

NCM:s dokumentation

”Matematik – hur kan vi vända den negativa trenden?”Kommunal skolriksdag 25 mars 2009 Stockholmsmässan, Älvsjö Dokumentation från Matematik – hur kan vi vända den negativa trenden? som var en av fyra parallella seminarier den 25 mars på Kommunal skolriksdag: Matematik – hur kan vi vända den negativa trenden? Pågående och planerade/aviserade nationella insatser och reformer … Läsa mer

Förskolelyft i matematik med NCM

Hämta denna inbjudan som pdf … Aktuell forskning visar att barns informella kunnande i matematik har stor betydelse för senare skolframgång, till och med större än tidig läsförmåga. Barn från understimulerade miljöer är de som har mest att vinna på att delta i en förskoleverksamhet av hög kvalitet. Regeringen förbereder ett ”förskollärarlyft” – en fortbildningssatsning … Läsa mer

Månadens problem, januari 2019

Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer när inkomna lösningar är sammanställda. Jan_manadens_problem_2019 Skicka in lösningar Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller … Läsa mer

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!